Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
22.10.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 23.10.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Aukcije

Standardni uslovi aukcije državnih zapisa Vlade Crne Gore - Link
(datum poslednje izmjene: 21.08.2013. godine)

Izvještaj Zastupnika o ponudama podnesenim za račun klijenata - Link

Konkurentna ponuda - Link
(datum poslednje izmjene: 10.02.2012)

Nekonkurentna ponuda - Link
(datum poslednje izmjene: 19.04.2011)

 

Državni zapisi Republike Crne Gore
28 - dnevni 56 - dnevni

Rezultati posljednje 49. aukcije

Poziv na 49. aukciju, 6.5.2005.

Rezultati 48. aukcije, 9.11.2005.

Poziv na 48. aukciju, 4.11.2005.

91 - dnevni 182 - dnevni

Rezultati 3. aukcije, 29.04.2014.

Poziv na 3. aukciju, 25.04.2014.

Rezultati 11. aukcije, 21.10.2014.

Poziv na 11. aukciju, 17.10.2014.

 

Arhiva 2014. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

2.

1.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

 

 

Arhiva 2013. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

4.

3.

2.

1.


14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

 

Arhiva 2012. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

 

2.

1.


10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
 

 

Arhiva 2011. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

1.


7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
 

 

Arhiva 2010. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija


7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

 

Arhiva 2009. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija


7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

 

Arhiva 2008. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

 

Arhiva 2007. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

23.

22.

 

Arhiva 2006. godina
28 - dnevni 56 - dnevni 91 dnevni 182 dnevni

nije bilo aukcija

nije bilo aukcija

 

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

 

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski