Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
04.03.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 05.03.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pregled banaka u stečaju i likvidaciji

Ekos banka AD Podgorica u likvidaciji


81000 Podgorica, Hercegovačka, br. 85
Broj i datum rjesenja kojim je oduzeta dozvola za rad banke:
br. 0101-19/1-2003 od 28.03.2003
Broj i datum rjesenja kojim je pokrenut postupak likvidacije nad bankom:
br. 0104-1044/1-2003 od 31.03.2003. godine
Telefon/Fax: +382 81 232 356
Likvidacioni upravnik: Milan Rakočević
www.ekosbank.co.yu

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski