Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
06.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 07.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Transakcije u DNS-u

Od karakteristika procesuiranja transakcija po DNS principu, najvažnije su sljedeće:

  • Banke su jedini učesnici u DNS podsistemu;
  • Koristi se multilateralna šema svođenja međusobnih obaveza na neto nivo;
  • Poravnanje neto pozicija vrši se u RTGS podsistemu;
  • Tri klirinška ciklusa u jednom danu;
  • Korišćenje SWIFT MT102 poruka;
  • Koristi se tzv. V copy šema procesuiranja poruka

Dnevni terminski plan rada DNS-a

Satnica
Početak rada 08:30-09:00
Razmjena poruka za plaćanja za prvi ciklus 09:00-11:00
Kliring (prvi ciklus) 11:00-11:30
Razmjena poruka za plaćanja za drugi ciklus 11:30-13:30
Kliring (drugi ciklus) 13:30-14:00
Razmjena poruka za plaćanja za treći ciklus 14:00-16:00
Priprema za treći ciklus 16:00-16:15
Kliring (treći ciklus) 16:15-16:30
Opoziv neizvršenih poruka 17:30-17:35
Izdavanje izvoda računa 17:35-18:00
Arhiviranje 18:00-20:00
Kraj dana 20:00

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski