Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
05.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 06.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Učesnici u MPS-u

Prema Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore, učesnici u MPS-u su svi klijenti za čije potrebe Centralna banka otvara i vodi račune, a to su državni organi i organizacije, domaće i strane poslovne banke, međunarodne finansijske i humanitarne organizacije.

U MPS-u dozvoljeno je samo direktno učešće, pri čemu agent u platnom prometu nije učesnik u MPS-u. Učesnici moraju biti usklađeni sa regulatornim okvirom kojim se uređuje rad MPS-a, a koji se tiču kadrovskih, organizacionih i tehničkih kriterija koje definiše Centralna banka. Učešće u MPS-u  zasniva se na ugovornoj osnovi.

Učesnici u MPS-u

Redni broj

Naziv učesnika

Fiksni broj
1 Centralna banka

907

2

Atlas banka AD

505

3

Crnogorska komercijalna banka AD

510

4

Hipotekarna banka AD

520

5

Komercijalna banka Budva AD

525

6

NLB Montenegrobanka AD

530

7

Prva banka Crne Gore Osnovana 1901.godine

535

8

Erste bank AD

540

9

Invest banka Montenegro AD

545

10

Societe Generale banka Montenego AD

550

11

Hypo Alpe Adria Bank AD

555

12

Universal Capital Bank AD

560

13

Lovćen banka AD

565

14

Zapad banka AD

570

15

ZIRRAT Bank Montenegro AD

575

16

Ekos banka – Banka u stečaju

907

17

Ministarstvo finansija – Glavni račun Državnog trezora

830

18

Ministarstvo finansija – Centralni račun

832

19

Uprava carina

805

20

Ministarstvo unutrašnjih poslova

825

21

Ministarstvo finansija – Račun za likvidnost

831

22

Uprava policije

840

23

Poreska uprava

820

24

Centralna depozitarna agencija

929

25

Fond za zaštitu depozita

931

 

Pregled bankarskih kodova za identifikaciju banaka-učesnika u RTGS sistemu i DNS sistemu

Redni broj Naziv banke SWIFT BIC Fiksni broj
1 Centralna banka

CBCGMEPG

907

2

Atlas banka AD

ATLMMEP2

505

3

Crnogorska komercijalna banka AD

CKBCMEPG

510

4

Hipotekarna banka AD

HBBAMEPG

520

5

Komercijalna banka Budva AD

KOBBMEP2

525

6

NLB Montenegrobanka AD

MNBAMEPG

530

7

Prva banka Crne Gore Osnovana 1901.godine

NIKBMEP2

535

8

Erste bank AD

OPPOMEPG

540

9

Invest banka Montenegro AD

IBMNMEPG

545

10

Societe Generale banka Montenego AD

PDBPMEPG

550

11

Hypo Alpe Adria Bank AD

HAABMEPG

555

12

Universal Capital Bank AD

FFBMMEPG

560

13

Lovćen banka AD

LOVBMEPG

565

14

Zapad banka AD

ZBCGMEPG

570

15

ZIRRAT Bank Montenegro AD

TCZBMEPG

575

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski