Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
05.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 06.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Platni bilans

Platni bilans Crne Gore je statistički izvještaj koji sistematski objedinjava, za određeni vremenski period, ekonomske transakcije privrede sa inostranstvom. Prema Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore (“Sl. List CG” br. 40/10 i 46/10), Zakonu o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. List RCG” br. 45/05 i “Sl. List CG” br. 62/08), Centralna banka izrađuje statistiku platnog bilansa Crne Gore.  Platni bilans se sastavlja prema metodologiji Međunarodnog monetarnog fonda (IMF Balance of Payments Manual, 5th edition, 1993). Na osnovu navedenih zakona, Odluke o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore (“Sl. List RCG” br. 76/05) i Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima Centralnoj banci Crne Gore („Sl. List CG” br. 38/10), vrši se prikupljanje i kompilacija podataka neophodnih za izradu platnog bilansa. Podaci se objavljuju kvartalno u eurima.

Ažurirano: 1.10.2015. godine

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski